:: Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon  
 

  

Ortodontistler genellikle dokularda çok yoğun işlemler yapmamalarına ve bulaşıcı hastalıkları tedavi etmemelerine rağmen insanların birbirlerine bulaştırabileceği germler göz ardı edilmemelidir. Dolayısıyla günümüzde profesyonel, etik ve yasal açılardan uygun sterilizasyon tekniklerinin kullanılması önem taşımaktadır

Enfeksiyon kontrol programlarında aletlerin sterilizasyonları her zaman anahtar bir rol oynamıştır. Amerikan halk sağlığı-diş hekimliği derneği hastalıkların bulaşmasını önlemek için bütün metal ve ısıya dayanıklı aletlerin basınçlı buhar, kuru hava yada kimyasal buharlı sterilizasyon yöntemleriyle her hastadan sonra sterilize edilmesi gerektiğini bildirmektedir. Hastalık kontrol merkezleri ve Amerikan diş hekimliği birliği (ADA) oral dokularla temas eden aletlerin de dokulara giren cerrahi aletler gibi her kullanımdan sonra sterilize edilmesi gerektiğini bildirmektedirler.

Sterilizasyon karışık ve ilginç bir konu olmayı hala sürdürürken diş hekimleri hastalarının sağlığı ve yaşam kalitesi açısından sterilizasyon hakkında temel bilgilere sahip olmak zorundadırlar. Hastaların yanı sıra, diş hekimleri hem kendi sağlıkları (aileleri) hem de çalışanlarının korunması açısından da en son teknolojinin ve bilimin sunduğu sterilizasyon ve dezenfeksiyon süreçlerini kendi kliniklerinde uygulamak zorundadır.

  

STERİLİZASYON

Sterilizasyon, virüs ve sporlar da dahil olmak üzere tüm mikroorganizmaları tahrip eder ve genellikle ısının kullanımı ile sağlanır. Sudan geçirildikten sonra ultrasonik temizleyiciye alınan aletler daha sonra iyice kurulanmalıdır. Temizleme ve durulama
işlemlerinden sonra aletlerin üzerinde sporların kalması normaldir. Ultrasonik temizleyiciler el ile yapılan fırçalama yönteminin yerini almış olan etkili bir yöntemdir ancak cihazın solüsyonunun taze olmasına dikkat edilmelidir. Bundan sonra, sterilizasyon metoduna göre aletler bir rafa ya da havlu üzerine alınır veya poşetlenir. Her yöntemin kendine ait süresi ve ısı derecesi vardır.
Yani sterilizatör’e her alet yerleştirilemez. Bu tür aletleri steril edebilmek için, Autoclave (Basınçlı Hava Sterilizasyonu) adı verilen ikinci bir cihaz daha kullanılmaktadır. Autoclave (otoklav) ile daha hızlı, daha fazla ve daha güvenilir sterilizasyon sağlandığı tüm dünya tarafından bilinen bir gerçektir.  
Diş Hekimliği'ne ait uygulamalarda kullanılan el aletleri, cerrahi alanda kullanılan iğne ve aletleri, endoskopide içi boş (standartta A yükü olarak belirtilen) uzun dar ve içi boş parçalı biyopsi aletleri gibi çok geniş alandaki malzemelerin sterilizasyonunda B sınıfı otoklavlar kullanılması gerekiyor.

Kliniğimizde 18 lt kapasitede tasarlanmış Nüve SteamArt Serisi B sınıfı otoklav kullanılmaktadır. Bu otoklavın indiği vakum seviyesinin 70 mbar'ın altında olması, tekrarlı ön vakum aşamasında inilen vakum seviyesinin düşük seviyede olması ile doymuş buharla numunenin her noktasına ulaşılarak sterilizasyon işleminin maksimum seviyede gerçekleşmesi sağlıyor ve sonrasında da numunelerin hızla kurutulması gerçekleşiyor.
 
     
 

DEZENFEKSİYON

Patojenik olsun olmasın tüm mikroorganizmaların ve fiziksel ya da kimyasal olarak yok edilme işlemidir.. Dezenfeksiyon ile çoğu mikroorganizma tahrip edilir ancak buna dayanıklı sporlar dahil değildir. Dörtlü amonyum bileşikleri (QAC) bakteri ve obje arası yüzey gerilimini azaltarak bakteriyel hücre duvarını tahrip eder. Konsantrasyon, kontaminasyonun derecesi, kontaktın seviyesi ve süresi ile diğer bileşiklerin varlığı QAC etkinliğinde rol oynar.

Modern yöntemlerin yanı sıra, bu amaçla kullandığımız her türlü dezenfektan ürün, bakteri ve virüslere karşı etkin olup Alman DGHM normlarına göre test edilmiş ürünlerdir.
 
     
    İletişim
    Tel .: 0 (462) 321 29 29
    Fax.: 0 (462) 328 05 76
 
 
   
 • Sizden gelenler bölümünden bize ulaşmak ve sorularınızın cevaplanabilmesi için lütfen iletişim bilgilerinizi yazmayı unutmayınız
 •    
 • Showmax Şehrin nabzı programına konuk olduk
 •  
   
   
   
   
  ortodonti diş
   
   
  Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez.