:: Doktorunuz  
 

Dr.Dt. Berna ÖZEL,

Dr.Dt. Berna Özel

12.09.1980 tarihinde Ankara‘da doğdum. İlk ve ortaokulu Ankara Namık Kemal okulunda tamamladıktan sonra Yabancı Dil Ağırlıklı Ayrancı Süper Lisesinde eğitimime devam ettim. 1998 yılında başladığım Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini 2003 yılında dönem birincisi olarak bitirdim ve aynı yıl Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda ortodonti ihtisasıma başladım. 2009 yılında “Sınıf II divizyon 1 vakalarda mini vida kullanılarak yapılan tedavinin dental ve iskeletsel etkileri” isimli tez çalışması ile doktora eğitimimi tamamlayarak “Bilim Doktoru” unvanı aldım. 2008 yılından beri meslektaşım M. Birol ÖZEL ile evliyim. Mesleğimi 2009 yılında kurduğum muayenehanemde sürdürmekteyim.

Üye Olduğum Bilimsel Kuruluşlar ve Yaptığım Görevler:

1- Türk Ortodonti Dergisi Yayın Sekreterliği (2003-2004)
2- Türk Ortodonti Derneği
3- Uyku Derneği
4- Türk Diş Hekimleri Birliği
5- Trabzon Diş Hekimleri Birliği

Uluslar arası Dergilerde Yayınlanmış Çalışmalarım:

 • Akçam, M.O., Toygar, T.U., Özer, L., Özdemir, B. (2008). Evaluation of 3D tooth crown size in cleft lip and palate patients. Am J Orthod Dentofacial Orthop; 134: 85-92.
 • Akçam, M.O., Aydemir, H., Özer, L., Özel,  Özdemir,B., Toygar-Memikoğlu, T.U., (2014). Three-dimensional tooth crown size symmetry in cleft lip and cleft palate. Angle Orthod. Jul;84(4):623-7.

Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Çalışmalarım:

 • Altuğ-Ataç, A.T., Özdemir, B., Öz, U., Özdiler, F.E., (2006). Tek yumurta ikizlerinin farklı yöntemler ile tedavileri: tedavi sonuçlarının ve kraniyofasiyal morfolojilerin karşılaştırılması. Türk Ortodonti Dergisi. 19: 257-271.

Tebliğlerim:

 • Altıok, T., Gümüş, A., Özdemir, B. Hard and soft tissue dilemma in openbite. 6th International Congress of World Federation of Orthodontic. Paris, France (September 10-14, 2005). Poster Tebliğ.
 • Altuğ-Ataç, A.T., Özdemir, B., Öz, U., Özdiler, F.E. Tek yumurta ikizlerinin farklı yöntemler ile tedavileri: tedavi sonuçlarının ve kraniyofasiyal morfolojilerin karşılaştırılması. 10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi. İstanbul, Türkiye (24-28 Eylül 2006). Poster Tebliğ.
 • Kurt, G., İşeri, H., Kişnişçi, R., Özdemir, B. Dentoalveoler distraction osteogenesis for rapid orthodontic canine retraction: A case report. 1st. International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress. Antalya, Türkiye (May 16-20, 2007). Poster Tebliğ.
 • Özel, M.B., Özdemir, B., Özdiler, F.E., Köklü, A. Lateral sefalometrik radyografilerde görsel değerlendirmenin tekrarlanabilirlik ve tutarlılığı. 10. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu. Ankara, Türkiye (12-13 Kasım 2007). Poster Tebliğ.
 • Akcam, M.O., Toygar, T.U., Özer, L., Özdemir, B. Evaluation of three-dimensional tooth crown size in cleft lip and palate patients. 83rd Congress of European Orthodontic Society. Berlin, Germany (June 20-24, 2007). Poster Tebliğ.
 • Özdemir, B., İşeri, H. Skeletal class II treatment by using miniscrews and orthopaedic traction. 84rd Congress of European Orthodontic Society. Lisbon, Portugal. (June 10-14, 2008). Sözlü Tebliğ.
 • Özel, M.B, Özdemir, B., Aydoğan, E., Ustaömer, S.N. The evaluation of a one step self adhesive in bracket bonding. 84rd Congress of European Orthodontic Society. Lisbon, Portugal (June 10-14, 2008). Poster Tebliği.
 • Akcam, M.O., Toygar, T.U., Özer, L., Özdemir, B. Tooth size symmetry analysis in clef lip and palate. 84rd Congress of European Orthodontic Society. Lisbon, Portugal (June 10-14, 2008). Poster Tebliğ. 
 • Özel, M.B, Özdemir, B., Özdiler, F.E., Köklü, A. The repeatability and consistency of visual judgement of lateral cephalograms. 84rd Congress of European Orthodontic Society. Lisbon, Portugal (June 10-14, 2008). Poster Tebliğ.
 • Arıkan, V., Özel Özdemir, B., Sarı Ş.  Premolar bölgesinde bulunan transpoze bir kaninin tedavisinde multidisipliner yaklaşım.  11. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye, Türkiye (24-26 Nisan 2009). Poster Tebliğ.
 • Özel Özdemir, B.,Altuğ-Ataç, A.T., Öz, U., Özdiler, F.E. Two different treatment modalities used in twin patients. 14th Congress of Balkan Stomatological Society, 9th Scientific Congress of Bulgarian Dental Association. Varna, Bulgaria.  (May 6-9, 2009). Poster Tebliğ.
 • Özel Özdemir, B. Akcam, M.O., Toygar, T.U., Özer, L., Three-dimensional tooth crown size in cleft lip and palate patients. 14th Congress of Balkan Stomatological Society, 9th Scientific Congress of Bulgarian Dental Association. Varna, Bulgaria May 6-9, 2009). Poster Tebliğ.
 • Özel, M.B., Özel Özdemir, B., Alaçam, A., Integumental profile in openbite patients. 14th Congress of Balkan Stomatological Society, 9th Scientific Congress of Bulgarian Dental Association. Varna, Bulgaria  (May 6-9, 2009). Poster Tebliğ.
 • Özel, M.B, Özel Özdemir, B., Özdiler, F.E., Köklü, A. The repeatability and consistency of visual judgement of lateral cephalograms. 14th Congress of Balkan Stomatological Society, 9th Scientific Congress of Bulgarian Dental Association. Varna, Bulgaria.  (May 6-9, 2009). Sözlü Tebliğ.
 • Akcam, M.O, Toygar Memikoğlu, T.U., Özer, L., Özel Özdemir, B., Akcam, Ö. U.,  Tooth size symmetry cleft lip and palate.  87th Congress of   European Orthodontic Society. İstanbul, Turkiye (June 19-23, 2011). Poster Tebliğ.

Katıldığım Sempozyum ve Kongreler:

 • 9. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi. 3-6 Ekim 2004 Antalya, Türkiye.
 • 6th International Orthodontic Congress. September 10-14, 2005. Paris, France.
 • Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Bilimsel Etkinlikleri Prof. Dr Mustafa Ülgen Konferansı, 17 Nisan 2006 Ankara, Türkiye.
 • Horlama Ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Tanı ve Tedavi Yöntemleri. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Bilimsel Etkinlikleri, 8 Mayıs 2006 Ankara, Türkiye.
 • 3. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri: “Ortognatik Cerrahi ve Çene Cerrahisi.” Sempozyumu. 2-3 Haziran 2006 İstanbul, Türkiye.
 • Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 1. Bilimsel Toplantısı ve Sempozyumu. 22-24 Eylül 2006 İstanbul, Türkiye.
 • 10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi 24-28 Eylül 2006 İstanbul, Türkiye.
 • 1st International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress. May 16-20, 2007. Antalya, Türkiye
 • 10. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu. 12-13 Kasım 2007 Ankara, Türkiye.
 • Türk Ortodonti Derneği II. Bölgesel Bilimsel Toplantısı. 21-22 Mart 2008. Isparta,Türkiye.
 •  84th Congress of European Orthodontic Society. June 10-14. 2008. Lisbon, Portugal
 • Türk Ortodonti Derneği 6. Bölge Toplantısı. 5-6 Nisan 2009. Samsun,Türkiye.
 • 14th Congress of Balkan Stomatological Society, 9th Scientific Congress of Bulgarian Dental Association. May 6-9, 2009. Varna, Bulgaria.  
 • Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2009 7. Ulusal Sempozyum. 20 Kasım 2009. Ankara, Türkiye
 • 111th American Association of Orthodontists Annual Session May 13-17, 2011 Chicago, Usa
 • 88th Congress of European Orthodontic Society. June 18-23. 2012. Santiago de Compestela, Spain
 • 90th Congress of European Orthodontic Society. June 18-22. 2014. Warsav, Poland
 • 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi 25-29 Ekim 2014 Ankara, Türkiye.
 • 115th American Association of Orthodontists Annual Session May 15-19, 2015 San Francisco, Usa
 • 8th International Orthodontic Congress. September 20-24, 2015. London, England.
 • Türk Ortodonti Derneği Bölgesel Toplantısı. 22-23Mayıs 2016. Trabzon,Türkiye.
 • 117th American Association of Orthodontists Annual Session April 21-25, 2017 San Diego, Usa

Mesleki Kurs Katılımlarım:

 • Prof. Dr. Ravindra Nanda. “Applications Of Smart Wires in Biomechanics and Edgewise Orthodontics” 21-22.05.2004. İstanbul, Türkiye.
 • Prof. Dr. Haluk İşeri, Prof. Dr. Reha Kişnişçi. “Maksillo-Fasiyal Distraksiyon Osteogenezi" 17.12.2004. İstanbul, Türkiye.
 • Prof. Dr. Zahir Altuğ. “Sınıf III Anomali ve Tedavisi” 16-17.06.2005 Ankara, Türkiye.
 • Dr. Wick Alexander. “Orthopedic Class II Skeletal Correction & Stability” 2-3.11.2006. İstanbul, Türkiye.
 • Dr. Wick Alexander. “4 M’s of Practice Management” 2-3.11.2006. İstanbul, Türkiye.
 • Prof. Dr. Ali İhya Karaman, Prof. Dr. Alp Tavas, Doç. Dr. Tamer Büyükyılmaz. “MBT Kursu” 26.02.2007 Ankara,Türkiye.
 • Prof. Dr. Nazan Küçükkeleş. “Ortognatik Cerrahi Öncesi Ortodontik Hazırlıklar” 21.03.2008. Isparta, Türkiye.
 • Prof. Dr. Ali İhya Karaman, Doç. Dr. Tamer Büyükyılmaz. “Direkt ve İndirekt Bonding Uygulamaları” 23.03.2009. İstanbul,Türkiye
 • Dr.  Richard P.McLauglin “Syestemized & Effective Orthodontic Care” 25-26.05.2012. İstanbul, Türkiye.
 • Dr. Richard P. McLauglin '' Orthodontic Treatment Mechanics and the Pre-adjusted Appliance'' 20-21.05.2013/ İstanbul, Türkiye.
 • Dr. Vicki Vlaskalic. "İnvisalign Sertifikasyon Kursu" 04.10.2013. Istanbul, Türkiye. 
 • Prof.Dr. Benedict Wilmes. "Course on Current Options for Skeletal Anchorage in Orthopedic & Orthodontic Treatment Work" 10.01.2014. Ankara, Türkiye.
 • Dr. Simitris Mavreas. "Damon System and Advanced Straight Wire" 15.04.2014. Ankara, Türkiye. 
 • Diş Hekimliği Pratiğinde Temel ve İleri Yaşam Desteği 23.11.2014. Trabzon, Türkiye. 
 • Diş Hekimliğinde Cerrahi Komplikasyonlar ve Korunma Yöntemleri 23.11.2014. Trabzon, Türkiye. 
 • Süt Dişlerinde Dental Travmalar 23.11.2014. Trabzon, Türkiye. 
 • Incognito Appliance System Certification Course 26-27 Mayıs 2017. İstanbul, Türkiye. 

Seminerlerim:

 • Kraniofasiyal Sistemin Biyomekaniği ve Sonlu Elemanlar Analiz Yöntemi. Haziran 2004, Ankara.
 • Ortodontide Kemik İçi Ankraj Kullanımı. Mayıs 2005, Ankara.
 
     
    İletişim
    Tel .: 0 (462) 321 29 29
    Fax.: 0 (462) 328 05 76
 
 
   
 • Sizden gelenler bölümünden bize ulaşmak ve sorularınızın cevaplanabilmesi için lütfen iletişim bilgilerinizi yazmayı unutmayınız
 •    
 • Showmax Şehrin nabzı programına konuk olduk
 •  
   
   
   
   
  ortodonti diş
   
   
  Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez.